Aktualne wzory dokumentów
Cennik_Usług_Internetowych.pdf
Cennik_Usług_Dodatkowych.pdf
Cennik_Usług_Telewizyjnych.pdf
ID2_Ogólny_regulamin_świadczenia_usług.pdf
ID2_Umowa_abonencka.pdf
ID_Ogólny_regulamin_świadczenia_usług.pdf
ID-Umowa_abonencka.pdf
Informacja_o_zagrożeniach_związanych_ze_świadczoną_usługą_telekomunikacyjną.pdf
Polityka_prywatności.pdf
RODO_klauzula_informacyjna.pdf
SGT_Ogólny_regulamin_świadczenia_usług.pdf
SGT_Umowa_abonencka.pdf
Spidernet_regulamin.pdf
Spidernet_Umowa_abonencka.pdf